27/06/2016

พรีออเดอร์ (กิโล-คิว)

 

พรีออเดอร์ กิโล-คิว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ติดต่อสั่งซื้อจนสินค้าถึงมือคุณลูกค้า โดยเลือกจ่ายค่าขนส่งในจีนแบบตามจริงที่ร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ

การคำนวณค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม

รอบที่ 1 ค่าสินค้า(หยวน) x เรทเงินตามจริง

รอบที่ 2 ค่าขนส่งในจีน + ค่าขนส่งจากจีนมาไทย + ค่าขนส่งในไทย ค่าขนส่งในจีน คือ ค่าขนส่งที่ทางร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ ค่าขนส่งจากจีนมาไทย (ตามตารางค่าขนส่ง) ค่าขนส่งในไทย (คิดตามจริงที่ทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนเรียกเก็บ โดยบวกค่าธรรมเนียม 99 บาท ถ้ามารับสินค้าเองที่บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และสำหรับ ลูกค้าที่เลือกส่งขนส่งเอกชนนิ่ม แบบเก็บเงินปลายทาง มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 199 บาท

อัตราค่าขนส่งทางรถ


Rank Kg. สินค้าทั่วไป สินค้า มอก. CBM สินค้าทั่วไป สินค้า มอก.

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 74 84 0.00 - 0.20 8,900 9,900
5.00 - 19.99 69 79 0.21 - 0.99 8,400
20.00 - 49.99 64 74 1.00 - 4.99 7,900 9,400
50.00 ขึ้นไป 59 69 5.00 ขึ้นไป 7,400 8,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 69 79 0.00 - 0.20 8,400 9,400
5.00 - 19.99 64 74 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 59 69 1.00 - 4.99 7,900 8,900
50.00 ขึ้นไป 54 64 5.00 ขึ้นไป

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 64 74 0.00 - 0.20 7,900 8,900
5.00 - 19.99 59 69 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 54 64 1.00 - 4.99 7,400 8,400
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Diamond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 54 64 0.00 - 0.20 7,400 8,400
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 49 64 0.00 - 0.20 7,200 8,400
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

 

อัตราค่าขนส่งทางเรือ


Rank Kg. สินค้าทั่วไป สินค้า มอก. CBM สินค้าทั่วไป สินค้า มอก.

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 59 79 0.00 - 0.20 5,900 7,900
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 54 69 1.00 - 4.99 5,400 7,400
50.00 ขึ้นไป 49 59 5.00 ขึ้นไป 4,900 6,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 54 69 0.00 - 0.20 5,400 7,400
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 49 59 1.00 - 4.99 4,900 6,900
50.00 ขึ้นไป 44 54 5.00 ขึ้นไป 4,400 6,400

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 49 59 0.00 - 0.20 4,900 6,900
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 44 54 1.00 - 4.99 4,400 6,400
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Daimond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 44 54 0.00 - 0.20 4,400 6,400
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 39 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 39 54 0.00 - 0.20 4,400 6,400
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

 

การคำนวณหาค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1    จำนวนคิว  x เรทตามตาราง Ranking ของคุณลูกค้า

รอบที่ 2    (คิดแบบเดียวกับค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม)

หมายเหตุ : สินค้าจะถูกคิดเป็นกิโลกรัมหรือคิวนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น คิว
  • น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม