27/06/2016

พรีออเดอร์ (กิโล-คิว)

 

พรีออเดอร์ กิโล-คิว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ติดต่อสั่งซื้อจนสินค้าถึงมือคุณลูกค้า โดยเลือกจ่ายค่าขนส่งในจีนแบบตามจริงที่ร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ

การคำนวณค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม

รอบที่ 1 ค่าสินค้า(หยวน) x เรทเงินตามจริง

รอบที่ 2 ค่าขนส่งในจีน + ค่าขนส่งจากจีนมาไทย + ค่าขนส่งในไทย ค่าขนส่งในจีน คือ ค่าขนส่งที่ทางร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ ค่าขนส่งจากจีนมาไทย (ตามตารางค่าขนส่ง) ค่าขนส่งในไทย (คิดตามจริงที่ทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนเรียกเก็บ โดยบวกค่าธรรมเนียม 99 บาท ถ้ามารับสินค้าเองที่บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และสำหรับ ลูกค้าที่เลือกส่งขนส่งเอกชนนิ่ม แบบเก็บเงินปลายทาง มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 199 บาท

อัตราค่าขนส่งทางรถ


Rank Kg.

สินค้า

ทั่วไป

สินค้า

ประเภท 1

สินค้า

ประเภท 2

CBM

สินค้า

ทั่วไป

สินค้า

ประเภท 1

สินค้า

ประเภท 2

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 74 84  84 0.00 - 0.20 8,900 9,900 9,900  
5.00 - 19.99 69 79  79 0.21 - 0.99 8,400
20.00 - 49.99 64 74  74 1.00 - 4.99 7,900 9,400  9,400
50.00 ขึ้นไป 59 69  69 5.00 ขึ้นไป 7,400 8,900  8,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 69 79  79 0.00 - 0.20 8,400 9,400  9,400 
5.00 - 19.99 64 74  74 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 59 69  69 1.00 - 4.99 7,900 8,900 8,900  
50.00 ขึ้นไป 54 64  64 5.00 ขึ้นไป

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 64 74  74 0.00 - 0.20 7,900 8,900 8,900  
5.00 - 19.99 59 69  69 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 54 64  64  1.00 - 4.99 7,400 8,400 8,400  
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Diamond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 54 64 64     0.00 - 0.20 7,400 8,400 8,400    
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 49 64 64     0.00 - 0.20 7,200 8,400 8,400    
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

 

อัตราค่าขนส่งทางเรือ


Rank Kg.

สินค้า

ทั่วไป

สินค้า

ประเภท 1

สินค้า

ประเภท 2

CBM

สินค้า

ทั่วไป

สินค้า 

ประเภท 1

สินค้า 

ประเภท 2

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 59 79 79 0.00 - 0.20 5,900 7,900 7,900  
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 54 69 69 1.00 - 4.99 5,400 7,400  7,400
50.00 ขึ้นไป 49 59 59 5.00 ขึ้นไป 4,900 6,900  6,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 54 69 69 0.00 - 0.20 5,400 7,400 7,400  
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 49 59 59 1.00 - 4.99 4,900 6,900 6,900  
50.00 ขึ้นไป 44 54 54 5.00 ขึ้นไป 4,400 6,400

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 49 59 59 0.00 - 0.20 4,900 6,900 6,900  
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 44 54 54 1.00 - 4.99 4,400 6,400 6,400  
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Daimond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 44 54 54 0.00 - 0.20 4,400 6,400 6,400    
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 39 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 39 54 54 0.00 - 0.20 4,400 6,400 6,400    
5.00 - 19.99 0.21 - 0.99
20.00 - 49.99 1.00 - 4.99
50.00 ขึ้นไป 5.00 ขึ้นไป

 

ประเภทสินค้า


สินค้าทั่วไป

– เครื่องนุ่งห่ม , เครื่องนอน , เครื่องแต่งกาย , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป , กระเป๋า , รองเท้า , นาฬิกาอนาล็อก , แว่นตา , ถุงเท้า , มีดทำครัว , เครื่องจักร

สินค้าประเภท 1

– ของเล่น , ขวดนมสำหรับเด็ก , อุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะ , สินค้าที่มีถ่านหรือแบตเตอรี่ประกอบ , อุปกรณ์สุขภัณฑ์ , ยางรถยนต์ , หมวกกันน๊อก , อุปกรณ์คอมพิวเอตร์

สินค้าประเภท 2

– เครื่องสำอาง , สินค้าบริโภค , น้ำยาทาเล็บ , อาหารสัตว์ , เมล็ดกาแฟ , คอนแทคเลนส์ , ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม

สินค้าห้ามนำเข้า

- สินค้าชนิดผง , เมล็ดพืช , ปุ๋ย , ของเหลว , สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (แบรนด์) , น้ำหอม , อาวุธ , สินค้า Sextoy , อุปกรณ์ตรวจโควิท , โดรน , อุปกรณ์สื่อสาร , อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , แบตเตอรี่ , สารเคมี , สินค้าผิดกฎหมาย , ยาเสพติด , ยา อาหารเสริม , อุปกรณ์ทางการแพทย์

 

การคำนวณหาค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1    จำนวนคิว  x เรทตามตาราง Ranking ของคุณลูกค้า

รอบที่ 2    (คิดแบบเดียวกับค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม)

หมายเหตุ : สินค้าจะถูกคิดเป็นกิโลกรัมหรือคิวนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น คิว
  • น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม