27/06/2016

วิธีการเเจ้งเติมเงินเข้าบาลานซ์-ถอนบาลานซ์

 วิธีแจ้งเติมบาลานซ์

1. Login เข้าสู่ระบบ และไปที่ หน้าหลัก

 

2. ไปที่แจ้งเติมเงิน

 

3. กรอกรายละเอียดให้ครบ และกดปุ่มแจ้งเติมเงินหลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่ออนุมัติเข้าระบบ

 

 

 วิธีแจ้งถอนบาลานซ์

1. กดปุ่มถอนบาลานซ์

 

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ